Özel koruma çevresi ve Tabiat parkı gibi koruma statülerine sahip, “Doğal Sit Alanı “dır.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde, dört tarafı karaçam ve diğer orman ağaçları ile kaplı, doğa harikası bir turizm bölgesidir.

Uzungöl,Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden birisidir.

İlk yerleşim; 1586 yılında ve Saraho (Rumca)ismiyle başlayıp,Şerah ismi ile devam ettiği bilgisine tarihi kayıtlarda rastlanmaktadır.

Oluşumu;Heyelan sonrası yamaçlardan yuvarlanan kayaların Solaklı Deresi’nin önünü kapatması donrası oluşmuştur. Bu göle ve çevresine de Uzungöl adı verilmiştir.

Bol temiz hava alabileceğiniz,harika manzarası ile Alpierin güzelliğini gölgede bırakır.

Özellikleri ; Yaşlı orman ağaçları ile çevrilidir. Dağlarında zengin bitki türü ile zengin kuş türleri bulunmaktadır. Gölünde alabalık, dağlarında ise çeşitli hayvan türleri barındırmaktadır. (Kurt, dağ keçisi, ayı, tilki, dağ horozu, çakal, karaca, yaban domuzu, porsuk vb.gibi )

Zengin bitki örtüsü,hayvan çeşitliliğini artırmaktadır
  • Çevresel Sorunları ; * Koruma amaçlı imar planının gecikmesi. * Su bitkilerinin gölde aşırı gelişmesi. * Bir giriş yönünü, cami ve okul gibi büyük yapıların kapatması. *Otopark, trafik, yol, telekominikasyon ve elektrik altyapı sorunları. *Çevre peyzaj sorunları. *Çarpık yapılaşma. *Hiç bir çevre planlamasına bağlı kalmadan yapılan, büfeler, satış yerleri, otoparklar, seyyar satıcılar.
Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Uzungöl, plansız yapılaşma ile can çekişmektedir.
  • Ticari sorunları ; Tam yıla yayılamayan turizm çeşitliliği. *İşletmelerin kurumsal bir kalite tutturamayıp, ucuz müşteri kapabilme yarışı. *Hizmet kalitesinde yaşanan sıkıntılar. *Lezzet kalitesinin standartının olmaması. *Vadilerin, doğa yürüyüşü alanlarının, göllerinin, botanik yapının bir envanterinin olmaması. *İşletmelerin çoğunun aile işletmesi olması. *Kısa sürede çok para kazanma beklentisi. *Bu olumsuzluklardan dolayı müşterilerin az para harcaması ve kazançların düşmesi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Uzungöl‘ü hak ettiği başarı ve potansiyele kavuşturmak mümkün. Çünkü; Henüz yaşıyor,ölmedi

 

………. *………..