Nasrettin Hoca


Hazır cevap mizah anlayışına sahip bir bilge, hoca, devlet adamı, kadı, çiftçi, bahçıvan, vezir, alim, devlet adamı, düşünür, yazar olan Nasrettin Hoca, 1208 yılında Sivrihisar’ın Hortu köyünde dünyaya geldi.

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde,Nasrettin Hoca sahne oyunlarına da konu olmaya başlamıştı

İnsanları kırmadan doğruyu söyleyen, aynı zamanda kendisi ile de alay etmeyi bilen Türk halkının mizah sembolüdür.

Fıkraları İslam zekasının özel bir ürünü kabul edilir. Bu onu Doğu İslam dünyasının ortak kahramanı haline getirmiştir. Türkistan, Kafkasya, Azerbaycan, Türkiye, Mısır, Tunus, Kırım’a kadar her yerde hoca vardır.

1.Görüş ; Nasrettin Hoca’ya hayatı ile ilgili olarak, halkın aşırı sevgisi yüzünden söylentiler oluşmuştur. Zaman zaman bu söylentiler olağanüstü nitelikler kazanmıştır.                      Bu söylentilerden bazıları; Mevlana ile yakınlık kurduğu, Selçuklu Sultanı ile tanıştığı, Timur ile konuştuğu gibi görüşlerdir. Bu görüşü savunan tarihçilere göre Hoca, 1284 yılında 76 yaşında iken vefat etmiştir. Akşehir’in Selçuklu mezarlığına gömülmüştür.

Göle maya çalan Nasrettin Hoca. ” Ya tutarsa “

2.Görüş ; Nasrettin Hoca Selçuklu hükümdarı İzzettin Keykavus’un vezirliğini yapmıştır. Mevlana ve Nasrettin Hoca, felsefede olduğu gibi, siyasettede karşı taraflarda yer alırlar. Mevlana hakikati aşk ve sevgide arar. Hoca ise aklı ve araştırmayı esas almıştır. Hoca, Kırşehir’de Moğol yanlısı iktidara karşı ayaklanma başlatmıştır. İsyanı bastırmaya Mevlana’nın müridi Cacaoğlu Nureddin görevlendirilmiştir. Cacaoğlu tüm isyancıları kılıçtan geçirir. 93 yaşında ki Nasrettin Hoca ile Mevlana’nın oğlu Alaaddin birlikte öldürülürler. Prof.Dr.Mikail Bayram bu görüşü, bir çok belgeye ve el yazması kitaba dayandırmaktadır. Büyük tarihçimiz Halil İnalcık, Prof. Bayram’ın tespitlerini kabule uygun veya inandırıcı bulmaktayız demektedir.

Akşehir’de ki eşşeğe ters binen Nasrettin Hoca heykeli.

Toramirzo Cabbarov: “Nasrettin Hoca Türk milletinin yükünü hafifletecek, her bir evde beklenecek, misafirdir. Onun kartviziti kahkahadır.
Rostislav Holthoer: “Hoca’nın dünyanın başka yörelerindeki fıkralarda ve masallarda yaşaması pek muhtemeldir.
Anna Masala: “Nasrettin’in vücudu türbesinde istirahat etmekteyse de ruhu hiçbir zaman ölmemiştir.
Aziz Nesin: “Doğumundan önce de, ölümünden sonra da yaşamış insan Nasrettin Hoca’dır.

UNESCO 1996 yılını “Nasrettin Hoca Yılı ” ilan etmiştir.

……………… * ………………