Dünyadaki en iyi kralların listesi Cengiz Han tepeye yazılmadan tamamlanamaz.

“Bir eli yumruk şeklinde doğdu, avucu açıldığında içinin kan pıhtısı ile dolu olduğu görüldü. Babası Bahadır bunu görünce, oğlunun büyük bir savaşçı olacağını ve yeryüzünde çok kan dökülmesine sebep olacağını söyledi” .1162 yılında Türkler’in Anayurdu’nun bir parçası olan Moğolistan’da dünyaya gelip, on yaşında bozkırlarda ölüme terk edilmiş olan Temuçin, dünya üzerinde kurduğu hakanlık   ile eşsiz büyüklükte bir imparatorluğun sahibi olmuştur.
Naymanlar’ı egemenliği altına alınca (1206 ) Moğol kabilesi Temuçin’e “Cengiz” ünvanını verdi. Türk soyundan gelme olan Cengiz Han, Türk tarihinin önemli bir kısmını teşkil etmiş olup tarihte yaşamış en büyük hükümdarlardandır. Cengiz Han;
*Asya ile Avrupa’yı kısa süreliğine de olsa birleştirmeyi başaran, *Askeri beceri ve stratejileri ile eşsiz olan, *Avrupa’nın askeri sistemini değiştiren, *Bağdat kütüphanelerini yakıp,yıktıran,
*Bir çok dine tolerans tanıyan, *Bütün Moğol kabilelerini tek bayrak altında toplayan,*Dünyanın en büyük ikinci kara sınırlarına sahip imparatorluğu kuran, *Dünya ticaretinde önemli artışı sağlayan, *Dünya nüfusunun %11 ini öldüren, *Dünyada acımasız ve kana susamış biri olarak gözüküp, Moğolistan’da sembol olup oldukça sevilen,*Hiç bir dine mensup olmayan, *Moğollara özel yasalar oluşturan, *Posta sistemini oluşturan, *Rusya’yı kışın işgal edebilen tek hükümdar olan, *Sözünü bir kere çiğnemiş olana bir daha asla güvenmeyen, *Şahsına yapılan yersiz ve kötü davranışları, *düşünen ve araştıran, *Tarihin son bin yılına adını altın harflerle yazdıran, *Ticaret ve el sanatlarını çok destekleyen, *Yaklaşık bir milyon insanı yönetebilen, *Yirmi milyon kişi ile ırkını en fazla devam ettiren, tarihte eşine az rastlanan bir hükümdardı.Buhara’yı ele geçirip şehre girdiğinde, şehrin büyük camisinin Şah’ın sarayı olmayıp Allah ın evi olduğuna inandıktan sonra, içine atı ile ve savaş zırhları ile girerek minbere çıktı. Hocalar ile asillere Gök’ün oğlu olan kendisini dinlemeleri için şöyle seslendi; Tahıl ambarlarınızı açınız ve atlarıma yem, ot veriniz !”Cengizhan Buhara da ancak bir kaç saat kaldı. Buhara şehri ateşe verildi. Cengiz Han’ın minberde konuştuğu ve emirler verdiği büyük camiden başka koca şehirden hiç bir bir şey kalmadı. Cengiz Han Asya nın en büyük ve en kuvvetli şehri Semerkant duvarlarına dayandı.Semerkant ; Düzgün alt yapıları, havuzları, kuyuları, taş döşenmiş caddeleri, çiçekli bahçeli ve ağaçlık evleri ile Asya nın en güzel şehirlerinden birisi idi. Semerkant müdafasını yapanlar, yorulmuş, bezmiş ve maneviyatını yitirmişlerdi.
Bu yüzden şehrin kapılarını açtılar ve 30 bin kişilik Türk ordusu teslim olup Moğol saflarına geçmelerinin kabulünü istedi. Hepsinin saçlarının Moğolların ki gibi kesilmesi istendi.Berberlik yapan Moğollar 30 Bin başı saçları ile birlikte yere yuvarladılar. Cengiz Han için hepsi sefil haindi. Bunlara güvenilmezdi. Orta Asyanın en güzel şehrine savaş yapmadan girdi. Kaçan Şah’ın yakalanma görevi oğulları Cebe ve Subutay’ın görevi idi. İki general şahın kadınlarını ve hazinesini kısa sürede Cengiz Han a gönderdiler. Cengiz Han askerlik sanatının bir şahaserini daha tarihe yazıyor ve Harzemşah İmparatorluğu’nun büyük kısmını ele geçiriyordu.Harem Sultanı;” Hayatımda bu insanlar kadar cesaret ile savaşan,hedeflerini bu kadar isabetli bulan, kılıcı ve mızrağı bu kadar ustalık ile kullanıp darbeleri yerine indiren tecrübeli savaş ustaları görmedim”.Cengiz Han,1227 yılında çıktığı son seferinde bacağına saplanan ok ile atından düşerek, atının altında kalıp gözlerini hayata yumduğunda 60 yaşında idi.

Vasiyeti üzerine atlarla mezarının üstünden defalarca geçildi. Cenazesine katılan iki bin misafir ile mezarının yerini bilen herkesin öldürüldüğü söyleniyor!. Mezarının Burhan Haldun Dağı’nın eteklerinde olduğu düşünülmektedir.

” Ben Tanrı’nın Cezalandırmasıyım. Eğer büyük günahlar işlememiş olsaydın Tanrı benim gibi bir cezayı sana göndermezdi”. 

“Bir duvar ancak onu koruyanlar kadar güçlüdür.”

” Türkler savaşmaya başlarsa, şeytanı cehennemde esir alır”

Moğol Hükümdarı Cengiz Han

…………….. * ……………..