Cezayir Dayısı Hasan Paşa, ele geçirdiği gemilere aslanı ile birlikte çıkardı. Gittiği her yere de tasmasından tutup aslanı ile giderdi.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1710’lu yıllarda Tekirdağ’da dünyaya geldi.77 yaşında Sadrazam olarak öldü.

Avrupa’da, Aslanlı Paşa’nın ürkütücü şöhreti kısa sürede yayıldı ve Avrupa’lı ressamlara konu bile oldu.

Yirmi yılını Cezayir’de denizlerde geçirdi. Ruslar, 1770 yılında Çeşme deki Osmanlı donanmasının tüm gemilerini yakıp, Limni adasını ele geçirince, askerleri ile gelip kaleyi      geri aldı ve Rusları bölgeden sürdü.

Gazi Hasan Paşa,Kaptan-ı Derya Hüsamettin Paşa’ya donanmanın riskte olduğunu bildirmesine rağmen,tedbir alınmamış ve Osmanlı donanması yok olmuştur.

Bu cesaret ve başarısı sebebi ile, Gazi ünvanı verilerek Osmanlı Donanmasının başına Kaptanı Derya olarak getirildi. Üç yıl içerisinde modern bir donanma hazırlattı. Bir çok isyanı bastırarak, denizlerde bir çok başarılar kazandı. Devletine sadık, çalışkan, sözünü esirgemeyen başarılı bir denizci idi.

Mal varlığının büyük kısmını Devlet işlerine harcamış bir insandı.

16.Yüzyılda denizciler geçimlerini korsanlık ile sağlarlardı. Türk korsanlar bu dönemde Akdeniz’de Osmanlı ile anlaşma yapmamış ülkelerin gemilerine saldırıp, ganimet yapıyorlardı.

Osmanlı, bu korsanları sıkı kontrolde tutarak, Türk denizlerinde serbest dolaşma anlaşması yapılmış ülke bayrağını taşıyan gemilere, saldırmalarını yasaklamıştı.

Osmanı ile anlaşma yapmamış ülke gemilerinin yağmalanması serbestti.

Amerika, 1776 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazandı. Böylece Amerikan ticaret gemileri, Akdeniz’de bayrak sallamaya, denizlere açılmaya başladı. Üstelik, Osmanlı ile         bir anlaşma yapmadan…

Yeni bir denizci devleti olan Amerika’nın bu gemilerinden ilki 1785 yılında, çeşitli aralıklar    ile de on bir gemisi daha, Cezayirli korsanlar tarafından ele geçirilmişti.                          Malları yağmalanıp, denizcileri esir olarak Cezayir’e götürüldüler.

Yeni bir denizci devlet olan ABD, denizlerde tek başına bayrak gezdiremeyeceğini öğrendi.

ABD başkanı George Washington, 1795 yılında bir Amerikan heyetini, ticaret anlaşması imzalamak üzere Cezayir’e gönderdi. Cezayir Dayısı Hasan Paşa ile heyet başkanı Joseph Donaldson 1795 yılında Trablus Dostluk ve Barış Anlaşması‘nı imzaladılar.

Trablus anlaşması,ABD’nin tarihinde, yabancı bir dille imzalanan tek anlaşmasıdır

Bu anlaşma, Osmanlı İmparatorluğu ile ABD arasında imzalanmış yardımlaşma ve ticaret anlaşmasıdır. Aynı zamanda, ABD’nin tarihinde imzaladığı kendi dilinde olmayan tek anlaşma ve vergi vermeyi kabul ettiği tek ülke Osmanlı İmparatorluğu’dur.

Anlaşmaya göre; Amerika Cezayir’deki esirlerinin bırakılması için 642 bin altın ve her yıl 12,000 Osmanlı altını karşılığı doları vergi olarak her yıl aksatmadan ödeyecektir.

ABD kongresi bu anlaşmayı Mart 1796 tarihinde onaylamıştır. Böylece ABD her yıl vergisini ödemeye başlamış ve 1818 yılına kadar sadık kalmıştır.

Cezayir Dayısı Hasan Paşa, Rusya ile savaşmak üzere, Karadeniz’e hareketinden önce, komutanlarını toplayıp şöyle seslenmiştir ;

– Benim nereden geldiğim ve ne yaptığım hepinizin malûmudur. Lâkin nam alacak ve din ü devlet uğruna can verecek vakitler şimdidir. Niyetim düşmanın hakkından gelmek veyahud ölmektir. 

………………. * …………………